Pravidla

Zkrácené znění pravidel a rady

 • Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet.
 • Soutěž je určena pro jedno- až pětičlenné týmy především ze středních škol z celého světa a probíhá v českém a anglickém jazyce.
 • Soutěž obsahuje kategorii Open, které se může zúčastnit kdokoliv.
 • Týmy řeší zadané úlohy, řešením každé úlohy je číselný výsledek, který odesílají přes webový formulář.
 • Za vyřešené úlohy získávají týmy body, během hry týmy stále vidí aktuální výsledkovou listinu, která bude 20 minut před koncem soutěže zmražena a opět aktualizována až po skončení hry.

Plné znění pravidel

Přesné znění regulí soutěže najdete v pravidlech a v organizačním řádu.

Oficiální sdělení organizátorů účastníkům během soutěže budou zveřejněna prostřednictvím nástěnky — účastníci jsou povinni nástěnku sledovat.

Oproti minulým ročníkům máme letos změnu v Hurry-up části, viz níže. Také jsme spojili české kategorie se zahraničními.

Účast ve hře

 • Hrají týmy skládající se z 1–5 hráčů.
 • Každý tým se zařadí do jedné ze tří kategorií podle koeficient týmu. Studenti mladší prvního ročníku čtyřletého gymnázia si přiřadí koeficient hráče 0, studenti prvního ročníku koeficient hráče 1, druhého 2, atd. koeficient týmu se spočte jako průměrná hodnota koeficientů hráčů (koeficienty hráče od jednotlivých členů se sečtou a vydělí počtem členů týmu). Tým se zařadí do nejnižší kategorie, která mu vyhovuje.
  Kategorie jsou následující:
  • C – koeficient týmu ≤ 2 & žádný člen týmu nemá koeficient hráče 4 & max. dva členové týmu mají koeficient hráče 3,
  • B – koeficient týmu ≤ 3 & max. dva členové týmu mají koeficient hráče 4,
  • A – koeficient týmu ≤ 4.
  • open – každý tým, který nechce nebo nemůže být ve středoškolských kategoriích.
 • Týmy ve všech kategoriích řeší stejné úlohy.
 • Každá kategorie má samostatnou výsledkovou listinu, bude vytvořena i celková výsledková listina.
 • Účast ve hře je zdarma.
 • Odměnou za dobré umístění je prestiž a dobrý pocit, pro nejlepší jsou připraveny také ceny hmotné.
 • Je zakázána jakákoliv spolupráce mezi týmy i s osobami mimo tým.
 • Hra je založena na fair-play. Průběh hry monitorujeme a můžeme tedy odhalit některé způsoby podvádění, nicméně předpokládáme, že hrajete proto, abyste si zahráli, a tudíž že podvádění nemá smysl.

Úlohy

 • V soutěži bude celkem více než 60 úloh. Přesný počet úloh se každý ročník liší a záměrně není dopředu zveřejňován.
 • Zadání úloh budou zveřejněna ve formátu PDF na webu hry po přihlášení týmovým heslem.
 • Výsledkem úlohy je číslo zadávané přes webový formulář. V zadání úlohy bude, zda požadujeme číslo celé (vysloveně) nebo reálné (výchozí). U reálného čísla se bude jeho vyhodnocování provádět v rámci intervalu tolerance (ten je námi stanovený pro danou úlohu).
 • Je-li v zadání uvedena číselná hodnota nějaké konstanty, použijte striktně tuto hodnotu.
 • Číselné výsledky úloh uvádějte v nenásobných jednotkách SI, není-li uvedeno jinak. U každého příkladu je uveden minimální počet požadovaných platných cifer, ačkoli je možné, že váš výsledek bude správný i při menším počtu zadaných míst, jen dodržení vám zaručí správnou opravu výsledku. Příklady:
  • Jakou vzdálenost ujede vlak rychlostí 50 km/h za minutu? Uveďte alespoň 4 platné cifry. — třeba odpověď 833,3 nebo 833,33 (jednotka není specifikovaná, tedy odpovídáme v metrech jakožto základní jednotce)
  • Kolik kilometrů ujede vlak rychlostí 50 km/h za minutu? Stačí 1 platná cifra. — třeba odpověď 0,8
  • Kolik atomů uhlíku (celé číslo) obsahuje molekula cyklopentanoperhydrofenantrenu? — odpověď 17 je správně — odpověď 17,0001 je špatně
 • Úlohy budou rozmanitých typů a rozmanité obtížnosti, která bude rozlišena maximem možných získaných bodů, jednodušší úlohy bude obsahovat Hurry-up série, ale bude na jejich řešení méně času.

Systém hry a bodování

 • Hra bude mít dvě souběžné soutěžní linie:
  • Hlavní linie: 17:00 až 20:00.
  • Hurry-up linie: 18:00 až 20:00.
 • Konec hry je ve 20:00 (3 hodiny po začátku hry).
 • V každé linii bude mít tým zpřístupněný pouze konkrétní počet úloh k řešení. Při zadání správné odpovědi se zpřístupní další úloha.
 • V 18:30 (polovina herní doby) se týmům navíc odemkne možnost přeskakovat nevyřešené úlohy.
 • Při přeskočení nevyřešené úlohy tým ztratí 1 bod a bude mu zpřístupněna další úloha v dané skupině. Na přeskočenou úlohu již nelze odpovědět. Každý tým má možnost přeskočit maximálně 10 úloh.
 • Za vyřešené úlohy získávají týmy body. U každé úlohy je určen maximální počet bodů, které tým získá, pokud odpoví na úlohy správně napoprvé. Po chybné odpovědi se snižuje počet bodů, který může tým za úlohu získat (viz Hlavní linie, resp. Hurry-up).
 • Bezprostředně po zadání chybné odpovědi bude týmu na 1 minutu znemožněno odpovídat na úlohy dané skupiny, tzn. úlohy hlavní linie, nebo jedné ze tří skupin úloh linie Hurry up (viz níže).
 • Vítězem se stává tým s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší čas přijetí poslední správné odpovědi.
 • Okamžitě po soutěži zveřejňujeme předběžné výsledkové listiny, které se uzavírají půl hodiny po soutěži.

Hlavní linie

 • Na počátku hlavní linie soutěže bude každému týmu zadáno 7 úloh, po vyřešení úlohy se týmu zpřístupní další příklad v sérii přibližně 50 úloh.
 • Maximální bodový zisk za každou úlohu je 3 až 9 bodů a je přibližně určen podle obtížnosti.
 • Po prvním chybném pokusu o odpověď se sníží počet bodů za danou úlohu na 60% maxima, dále analogicky 40% a 20% (zaokrouhleno vždy nahoru na celý bod). Správná odpověď je vždy ohodnocena alespoň jedním bodem. Přesnou bodovací tabulku najdete v pravidlech.

Hurry-up

 • Hodinu po začátku se otevře možnost odpovídat na úlohy tzv. Hurry-up série.
 • Úlohy této linie jsou rozděleny na tři tematické oddíly (mechanika M, elektromagnetismus E, ostatní X).
 • Na počátku dostane tým z každého oddílu jeden příklad (tedy příklady M.1, E.1, X.1).
 • Po správné odpovědi se týmu zpřístupní další úloha daného oddílu (po správném zodpovězení M.1 se zpřístupní úloha M.2).
 • Úlohy hurry-up série jsou jednodušší (téměř vždy za 3 body).
 • Za každou špatnou odpověď se bodové ohodnocení dané úlohy snižuje stejným způsobem jako v hlavní linii, avšak na rozdíl od hlavní linie soutěže lze za hurry-up úlohy získat i 0 bodů (méně ne).
 • První půlhodinu hurry-upu (než se umožní přeskakovat úlohy v 18:30, viz Systém hry a bodování) platí, že za každé zkompletované patro úloh (tj. správně zodpovězenou úlohu daného pořadí v každém oddílu – např. M.1, E.1, X.1) se týmu zdvojnásobí získaný počet bodů za dané patro.
 • Tyto bonusové body se ve výsledkových listinách zobrazují pouze ve sloupci bonusových bodů a celkových získaných bodů.
 • V době 18:30 až 20:00 zůstávají úlohy hurry-upu přístupné k řešení, avšak za zkompletované patro se už nebudou udělovat bonusové body.

Vybavení

 • Počítač s přístupem na internet (rychlost připojení by neměla být příliš důležitá). Více počítačů může být výhodou (ale není nezbytně nutné). Je dovoleno používat internet jako zdroj informací v libovolné míře (kromě komunikace s osobami mimo tým).
 • Tiskárna není nutná, ale může vám pomoci.
 • Papíry, tužky, pastelky, podložky, literatura, kalkulačka, …
 • Svačina.
 • Maskot týmu (nejlépe pták Fykosák).

Rady

 • Větší tým má výhodu, doporučujeme pětičlenné týmy.
 • U hry je důležitou součástí i celková strategie: Které úlohy je výhodné řešit? Je lepší pracovat společně nebo si práci rozdělit a pracovat samostatně? Kdo rozhoduje, jak si tým rozdělí práci? Během hry budete zavaleni úkoly, zkuste si tedy strategii prodiskutovat dopředu.
 • Během hry máte k dispozici výsledkovou listinu a statistiky úloh — z těchto informací můžete poznat, které úlohy jsou jednoduché a které těžké a tomu můžete přizpůsobit svoji strategii. Sledujte tedy pravidelně výsledkovku! Ta bude zmražena 20 minut před koncem soutěže.
 • Doporučujeme také sledovat diskusi. Pokud nějakou úlohu nechápete, možná nejste sami — a je rychlejší zjistit, zda se někdo zeptal stejnou otázku, než ptát se ji taky a čekat na odpověď.

Odměny

 • Mimo zisk nehynoucí slávy jsou alespoň první tři československé středoškolské týmy v každé kategorii odměněni diplomy a věcnými cenami, jimiž jsou například společenské hry, knížky, trička, mikiny, flashky a mnoho dalších....
 • Zároveň budou odměněni i první tři týmy z každé středoškolské kategorie a jeden celkový vítěz (včetně kategorie open).

Kodex cti

 • Ačkoli doufáme, že následující nebude nikdy uplatněno, organizátoři si vyhrazují právo tým nepřihlásit do soutěže, ze soutěže ho vyloučit nebo vymazat z výsledkových listin v případě, že ze strany týmu dojde k porušení fairplay nebo dojde k jakémukoli odsouzeníhodnému chování souvisejícímu se soutěží.
 • Jmenovitě především (ale ne pouze): pokud budou poskytnuté údaje nepravdivé, vulgární, nebo společensky závadné, pokud dojde ze strany týmu k nevhodnému vyjadřování v oficiálních kanálech soutěže, pokud dojde k diskutování řešení úloh během soutěže s osobami mimo vlastní tým, pokud dojde k jakémukoli typu útoku na herní servery (včetně neopodstatněného a úmyslného spamování herních komunikačních kanálů, neúměrného zatěžování, či hádání hesel jiných týmů apod.)
 • V případě situací, které nebylo možno předvídat nebo se jim i přes nejlepší snahu nepodařilo zabránit, si organizátoři vyhrazují právo vydat konečné rozhodnutí, které bude podle jejich vědomí nejlépe v souladu s fairplay.
V případě, že vám pravidla neposkytla požadovanou informaci, navštivte stránku častých otázek (FAQ), pokud odpověď nenaleznete ani tam, obraťte se na nás emailem.